OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI kompanije Coca-Cola

SAŽETAK

KAKO KORISTIMO I KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI?

KAKO DIJELIMO PODATKE?

KOJA SU VAŠA PRAVA I MOGUĆNOSTI?

PITANJA O NAŠOJ POLITICI ZAŠTITE PRIVATNOSTI?

Kompletan dokument

15. ANEKS 1 – OBRAĐIVAČI PODATAKA

APLIKACIJA

VEB SAJTOVI

 

Koka-Kola HBC Serbia koji nam pomaže u upravljanju našom aplikacijom.

Koka-Kola HBC Serbia koji nam pomaže u upravljanju našim sajtovima i u pogledu saopštenja koja vam šaljemo.

 

Endava, pomaže nam u razvoju aplikacija. Endava plc se nalazi na adresi 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Ujedinjeno Kraljevstvo.

MRM McCann, za tehničku podršku našem sistemu za Upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), slanje e-mail saopštenja i analitiku o e-mail kampanjama.

MRM McCann nam pruža dvije vrste usluga. Prvu vrstu usluga podrške pruža nam MRM McCann, koji se nalazi na adresi calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Španija. Drugu vrstu usluga podrške pruža MRM McCann na adresi 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009, Ujedinjeno Kraljevstvo.

 

 

Adobe, za hostovanje naših (i) Sistema za upravljanje sadržajem (Content Management System - CMS), (ii) Sistema za upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), (iii) za personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim platformama i sajtovima trećih strana (kompjuterski i mobilni) i mobilnim aplikacijama i (iv) za direktnu marketinšku komunikaciju putem e-maila ili push obavještenja. Serveri za našu Adobe kampanju hostovani su na infrastrukturi Amazon Web Services u Oregonu.

 

 

Akamai Identity Cloud (Janrain), koji hostuje naš sistem za Upravljanje identitetom i pristupom potrošača (Consumer Identity & Access Management - CIAM) gdje čuvamo korisničke profile na našim sajtovima i aplikacijama.  Akamai Technologies, Inc. nalazi se na adresi 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 SAD.

 

 

 

Reply AG, koji radi sa rješenjima za izvještavanje i sprovodi analizu podataka. Reply AG nalazi se u Berlinu, Nemačka.

Epam, koji priprema i rukovodi Bazom potrošačkih interakcija.

EPAM Systems, Inc. je u Londonu, Velika Britanija. Tim se fizički nalazi u Mađarskoj.

 

 

Microsoft Azure, koji koristimo za sekundarno, (data lake storage), čišćenje podataka, konsolidovanje i realizaciju analize podataka i izvještavanje. Microsoft je na adresi 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, SAD.

 

 

Akamai Identity Cloud (Janrain), koji hostuje naš sistem za Upravljanje identitetom i pristupom potrošača (Consumer Identity & Access Management - CIAM) gdje čuvamo korisničke profile na našim sajtovima i aplikacijama. Akamai Technologies, Inc. nalazi se na adresi 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 SAD.

 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), koji hostuje Sajtove / (ili) hostuje naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku. Lociran je na adresi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irska.

 

 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), koji pruža cloud computing tehnologiju. Nalazi se na adresi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irska.

Google, za (i) skladištenje u oblaku, velike baze podataka upita i personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim svojstvima i sajtovima trećih strana (kompjuterskih i mobilnih) i mobilnim aplikacijama, za praćenje angažovanja i (ii) hostovanje Apigee, naših interfejsa za programiranje aplikacija (Application Programming Interfaces - API). Google Ireland Limited je na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

 

CIC izvođači:

• Comdata Holding France, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Avenue du General de Gaulle 92635, Gennevilliers Cedex, Francuska.

• CCC Holding GmbH, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Spengergasse 37, 1050 Vienna, Austrija.

• Findasense España SL, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Plaza de Callao, 28013, Madrid, Španija.

 

Treće strane koje nam pružaju usluge kao što je podrška u komunikacijama, revizija i konsalting.

 

Crashlytics, koji prikuplja informacije kada aplikacije padnu (kao što je indentifikator Vašeg uređaja, informacije o hardveru i operativnom sistemu uređaja, verzije aplikacije, fizička lokacija uređaja u vrijeme pada ) kako bi taj pad nama prijavio. Crashlytics je deo Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Naši komercijalni partneri sa kojima možemo da uspostavimo poseban odnos, za sprovođenje njihovih marketinških komunikacija. Pošto će ove treće strane koristiti Vaše podatke o ličnosti u skladu sa sopstvenim praksama u pogledu privatnosti, treba da pogledate njihove sajtove i upoznate se sa njihovim praksama u pogledu privatnosti.

 

MRM McCann, za tehničku podršku našem sistemu za Upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), slanje e-mail poruka, kao i analizu e-mail kampanja. MRM//McCann se nalazi u Njujorku, SAD. Timovi koji pružaju usluge portfoliju Consumer Data & Precision Marketing nalaze se u Detroitu, SAD i Madridu, Španija.

Treća strana u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, prenosa ili drugog otuđenja čitavog ili dijela našeg poslovanja, vlasništva ili udjela (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).

 

Appsflyer, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti (i) za mobilnu marketinšku analitiku i atribuciju (tj. određivanje koji kanali, kampanje, partneri su dostavili koju instalaciju aplikacije) i (ii) [za otkrivanje prevarnih instalacija aplikacija]. Appsflyer Ltd. se nalazi u San Francisku, Kalifornija, SAD.

 

Smatramo da je neophodno ili primjereno da odgovarajući organi, povezani entiteti i treće strane: (a) poštuju naše zakonske obaveze; (b) odgovaraju na upite od javnih i državnih organa, koji mogu uključiti i javne i državne organe van Vaše zemlje boravišta; (c) sprovode naše uslove; (d)  štite naše poslovanje i poslovanje svih naših povezanih entiteta; (e) štite naša prava, privatnost, bezbjednost ili vlasništvo, odnosno prava, privatnost, bezbjednost ili vlasništvo Vas i drugih; i (f) da nam omoguće da primijenimo dostupne pravne ljekove ili ograničimo stepen štete koju eventualno pretrpimo.

 

Nadležni organi: možemo nadležnim organima otkriti Vaše podatke o ličnosti u onoj mjeri u kojoj to izričito zahtijeva zakon.

Salesforce, koji hostuje platformu u kojoj se čuvaju odgovori na „kontaktirajte nas“ upite. On se nalazi na adresi Castellana 79, 28046 Madrid, Španija.

 

Adobe, za hostovanje naših (i) Sistema za upravljanje sadržajem (Content Management System - CMS), (ii) Sistema za upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), (iii) za personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim svojstvima i sajtovima trećih strana (kompjuterski i mobilni) i mobilnim aplikacijama i (iv) za direktnu marketinšku komunikaciju putem e-maila ili proslijeđenih obavještenja. Adobe Inc. se nalazi na adresi 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, SAD.

Integral Ad Science (IAS) radi sigurnosti marke i kako bi se osiguralo da se naši oglasi prikazuju samo tamo gdje mi to smatramo prikladnim. IAS se nalazi u 95 Morton Street New York, NY 10014, USA.

 

Provajderi sajtova naših trećih strana koji obezbjeđuju sajtove kao što je podrška u komunikacijama, reviziji i konsaltingu.

Kreativa Unlimited, agencija zadužena za prikupljanje dodatnih podataka potrebnih za dostavu nagrada svim pobjednicima.

 

Naši komercijalni partneri sa kojima možemo da uspostavimo poseban odnos, za sprovođenje njihovih marketinških komunikacija. Pošto će ove treće strane koristiti Vaše podatke o ličnosti u skladu sa sopstvenim običajima u pogledu privatnosti, treba da pogledate njihove sajtove i upoznate se sa njihovim običajima u pogledu privatnosti.

JP Pošta Crne Gore, koja se bavi skladištenjem i distribucijom poklona za sve pobjednike Coca-Cola Novogodišnje nagradne igre.

 

Treća strana u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, prenosa ili drugog otuđenja čitavog ili dijela našeg poslovanja, vlasništva ili udjela (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).

 

 

Smatramo da je neophodno ili primjereno da odgovarajući organi, povezani entiteti i treće strane: (a) poštuju naše zakonske obaveze; (b) odgovaraju na upite od javnih i državnih organa, koji mogu uključiti i javne i državne organe van Vaše zemlje boravišta; (c) sprovode naše uslove; (d)  štite naše poslovanje i poslovanje svih naših povezanih entiteta; (e) štite naša prava, privatnost, bezbjednost ili vlasništvo, odnosno prava, privatnost, bezbjednost ili vlasništvo Vas i drugih; i (f) da nam omoguće da primijenimo dostupne pravne lekove ili ograničimo stepen štete koju eventualno pretrpimo.

 

 

Microsoft Azure, koji koristimo za sekundarno, (data lake storage), čišćenje podataka, konsolidovanje i realizaciju analize podataka i izvještavanje. Microsoft je na adresi 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, SAD.  

 

 

 

Epam, koji priprema i rukovodi Bazom potrošačkih interakcija.

EPAM Systems, Inc. je u Londonu, Velika Britanija.

 

 

Firebase, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti za potrebe analiziranja korišćenja aplikacije i korisničkog angažovanja (npr. kako ljudi koriste našu aplikaciju, kada, sa kog uređaja), [utvrđuju trendove i šablone na osnovu ove analize kako bi personalizovali push obavještenja i dostavljali prosleđena obavještenja korisnicima aplikacije]. Firebase je deo Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

 

 

16.ANEKS 2 – TEHNOLOGIJE TREĆIH STRANA ZA PRAĆENJE

Treća strana

Partnerski proizvod

Vrsta tehnologije praćenja

Opis

Google

Google Analytics

Kolačići, tagovi, pikseli i ID

 

Google Analytics, koji prati Vaše angažovanje na Sajtu (npr. kako bi se znalo kako koristite naš sajt, kada ga koristite, sa kog uređaja), utvrđuje opšte potrošačke trendove i šablone na osnovu te analize, kako bismo mogli da unaprijedimo Coca-Cola proizvode i usluge. Google Ireland Limited se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

 

Appsflyer

Appsflyer

Bilježenje događaja, sesija i klikova u aplikaciji

 

Appsflyer, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti (i) za mobilnu marketinšku analitiku i atribuciju (tj. određivanje koji kanali, kampanje, partneri su dostavili koju instalaciju aplikacije) i (ii) za otkrivanje prevarnih instalacija aplikacija. Appsflyer Ltd. se nalazi na adresi 100 1st St 25th floor, San Francisco, CA 94105, SAD.

 

Google

Firebase

Bilježenje događaja, sesija i klikova u aplikaciji

Firebase, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti za potrebe analiziranja korišćenja aplikacije i korisničkog angažovanja (npr. kako ljudi koriste našu aplikaciju, kada, sa kog uređaja), [utvrđuju trendove i šablone na osnovu ove analize kako bi personalizovali proslijeđena obavještenja i dostavljali proslijeđena obavještenja korisnicima aplikacije]. Firebase je dio Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.