Promocija nije više aktivna.

Promocija nije više aktivna.

faq icon

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kada i gdje će se održati Coca-Cola FIFA World Cup Trophi™ Tour?

Ko je organizator događaja?

Kako da dobijem pozivnicu za ovaj događaj?

Ako sam pozvan, za koliko ljudi pozivnica važi?

Mogu li da kupim kartu za događaj i koliko košta?

U kom obliku ćete prihvatiti poziv na događaj?

Ko se može prijaviti da bude pozvan na događaj?

Mogu li se prijaviti nekoliko puta?

Da li se pozivnica za događaj može prodati ili pokloniti trećim licima?

Kako će se odlučiti ko će od kandidata dobiti poziv?

Osim pozivnice, što mi je još potrebno da uđem na događaj?