Zaštita privatnosti

Poslednja promena: October 15, 2008

Kompanija Coca-Cola, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama („Kompanija“), kreirala je ova pravila zaštite privatnosti za sajt www.Coca-Cola.com („Sajt“) kako bi pokazala svoju veliku posvećenost zaštiti privatnosti. U nastavku teksta opisan je način na koji kompanija Coca-Cola skuplja i raspolaže informacijama prikupljenim putem ovog sajta. Preporučujemo vam da pročitate ova Pravila pre nego što počnete da koristite ovaj Sajt. Korišćenjem ovog Sajta saglasni ste sa svim uslovima ovih Pravila. Ukoliko se ne slažete u potpunosti s njima, nemojte koristiti ovaj Sajt.

I. Prikupljanje i korišćenje podataka u kompaniji Coca-Cola

 A. Informacije za ličnu identifikaciju

Prikupljaćemo informacije za ličnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-adresa, koje ćete ostavljati na ovom Sajtu, na primer, prilikom otvaranja naloga, igranja tombole, prijavljivanja za biltene, učestvovanja u anketama, kontaktiranja korisničkog servisa ili bilo kakve slične aktivnosti na ovom Sajtu. Informacije za ličnu identifikaciju možemo koristiti za sve zakonite aktivnosti koje mogu obuhvatati, ali ne ograničavajući se samo na, odgovore na vaše zahteve, obrade transakcija, u administrativne svrhe kao što su vođenje takmičenja, pronalaženje delova Sajta koji vas zanimaju, obrada nagrada. Ako se složite, možemo podeliti vaše informacije za ličnu identifikaciju sa podružnicama i pridruženim kompanijama kompanije Coca-Cola („Podružnice“) kako bismo vam slali informacije o programima kompanije Coca-Cola ili njenih podružnica i da bismo vam povremeno slali reklamni/promotivni materijal njihovih marketinških i strateških partnera. Vaše informacije za ličnu identifikaciju možemo upotrebiti i za interne poslovne potrebe, poput poboljšavanja rada Sajta i analiziranja i upravljanja svojim poslovanjem. Možete odabrati da ubuduće primate određene informacije ili poruke (pogledajte odeljak o saglasnosti/izboru u nastavku teksta).

Napomena koja se tiče korišćenja ovog sajta od strane dece

Ovaj sajt nije namenjen za dečju upotrebu i molimo vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog Sajta.

 B. Demografske informacije

Možda ćemo prikupljati i demografske podatke, kao što je vaš datum rođenja, podatak o polu i poštanskom broju. Demografski podaci mogu se koristiti da usmere vaše kretanje kroz Sajt, na primer, prikazivanjem sadržaja koji obuhvata specijalne događaje i reklame koje bi vas mogle zanimati, kao i prikazivanjem sadržaja koji je izabran prema vašem poštanskom broju.

Prikupljene informacije koje ne identifikuju nekog određenog korisnika mogu se povremeno kompajlirati i podeliti sa podružnicama i pridruženim kompanijama kompanije Coca-Cola, strateškim partnerima, trgovcima i reklamnim agencijama.

 C. Pasivno prikupljanje informacija koje nisu lične prirode

Ovaj Sajt često zahteva korišćenje šifrovanih ili nešifrovanih kolačića. Kolačići su podaci koje Web server šalje na računar za potrebe čuvanja podataka. Kolačići predstavljaju industrijski standard, koji koristi većina Web sajtova i koji omogućavaju korisnicima stalan pristup i korišćenje određenog Web sajta, na primer time što pružaju podatke koji se koriste za dostavljanje sadržaja koji je u skladu sa vašim interesovanjima i u druge svrhe, kao što je bezbednost i druge administrativne funkcije naloga, te kojima se mogu pronaći informacije za ličnu identifikaciju.

Kolačići ne mogu izazvati štetu u računarskim sistemima ili datotekama i samo Web sajt koji vam je poslao određeni kolačić može da pročita, izmeni ili izbriše taj kolačić. Ako ne želite informacije koje su prikupljene pomoću kolačića, kod većine pretraživača postoje jednostavne procedure koje vam daju mogućnost da izbrišete postojeće kolačiće, da automatski odbijete kolačiće ili da izaberete da li ćete odbiti ili prihvatiti prenos određenih kolačića na vaš računar. Pogledate uputstva za svoj pretraživač ili opciju pomoći kako biste naučili nešto više o ovim funkcijama. Ipak, imajte na umu da ako odbijete kolačiće, korišćenje nekih delova Sajta može biti otežano ili onemogućeno.

Neke upotrebe kolačića u vezi sa sajtom bi mogle da budu pod kontrolom entiteta koji nisu pridruženi kompaniji, a koje Kompanija zadržava radi upravljanja određenim programima i ispunjavanja zahteva pojedinih posetilaca/kupaca. Kompanija zahteva od ovih entiteta da ograniče svoje korišćenje kolačića na upotrebe koje su dozvoljene ovim Pravilima, ali Kompanija ne može biti odgovorna za način na koji neki drugi entitet koristi kolačiće.

Sajt može koristiti takozvane „oznake piksela“, „Web svetionik“, „jasne GIF datoteke“ ili slična sredstva (jednim imenom „Oznake piksela“) da biste kompajlirali prikupljene statističke podatke o korišćenju Sajta i stopama odgovora. Oznake piksela nam omogućavaju da izbrojimo korisnike koji su posetili pojedine stranice Sajta, zatim da isporučimo brendirane usluge i da utvrdimo efikasnost promotivnih i reklamnih kampanja. Kada se koristi kao e-poruka u HTML formatu, oznake piksela mogu obavestiti pošiljaoca da li je i kada e-poruka otvorena.

Kompanija Coca-Cola prikuplja i informacije o „upućivanju“, IP adrese i razne varijable okoline.

• Informacije o „upućivanju“ predstavljaju informacije koje Web pretraživač prosleđuje našim Web serverima, šaljući na taj način podatke o našoj URL adresi.

• „IP adresa“ predstavlja broj koji koriste računari na mreži da bi identifikovali vaš računar i poslali podatke na njega.

• „Variable okoline“ obuhvataju, između ostalog, domen sa koga pristupate Internetu, vreme pristupanja Sajtu, tip Web pretraživača i operativnog sistema ili platforme koja se koristi, Internet adresu Web sajta koji ste napustili kako biste posetili ovaj Sajt, nazive stranica koje posećujete dok ste na ovom Sajtu i Internet adresu Web sajta koji posećujete nakon toga.

Te informacije se prikupljaju za interne potrebe kompanije Coca-Cola, na primer, za povećanje bezbednosti Web sajta, za otkrivanje rasprostranjenih demografskih trendova, za pomoć kompaniji Coca-cola u pružanju sadržaja koji je prilagođen vašim interesima i za poboljšanje iskustva prilikom korišćenja ovog Sajta. Te informacije takođe mogu da se podele sa drugim entitetima samo u cilju prikupljanja podataka, a ne u ličnu svrhu.

II. Otkrivanje informacija drugim entitetima

Kompanija Coca-Cola može deliti informacije za ličnu identifikaciju, uključujući i informacije koje dajete na Sajtu, sa drugim entitetima koji su opisani u nastavku teksta. Takođe, trebalo bi da budete svesni činjenice da to znači da možemo preneti informacije bilo kojoj zemlji u svetu, uključujući SAD i druge zemlje koje ne nude isti nivo zaštite podataka kao i vaša zemlja prebivališta.

 A. Pridružene kompanije

Možemo podeliti bilo koju informaciju, uključujući i informacije za ličnu identifikaciju koje pružate na Sajtu, sa svojim podružnicama i pridruženim kompanijama širom sveta, za potrebe koje su opisane u odeljku I(A). Lista pojedinih filijala nalazi se na adresi: http://www2.coca-cola.com/investors/form_10K_2005.html.

 B. Strateški partneri

Povremeno možemo zasnovati poseban odnos sa drugom kompanijom koja nije ni u vlasništvu niti je pridružena kompaniji Coca-Cola da bismo obezbedili dodatne funkcije na ovom Sajtu. Ovi posebni odnosi mogu se zasnovati sa poslovnim partnerima, sponzorima i sajtovima sa zajedničkim brendovima (ovde spomenuti kao „stranice sa zajedničkim brendovima“). Svaka informacija, uključujući i informacije za ličnu identifikaciju koje dajete na nekoj od ovih stranica sa zajedničkim brendovima biće podeljena sa ovim partnerima. Učestvovanjem u aktivnostima i davanjem svojih informacija na ovim stranicama sa zajedničkim brendovima, vi takođe pristajete na to da podelimo vaše informacije za ličnu identifikaciju sa drugim entitetima. Obzirom na to da će ovi entiteti koristiti vaše informacije u skladu sa svojim pravilima zaštite privatnosti, trebalo bi da potražite na njihovim Web sajtovima informacije koja se tiču njihovih pravila zaštite privatnosti.

 C. Dobavljači usluge

Možemo koristiti dobavljače usluga drugih entiteta da bi nam pomogli u vođenju posla i ovog Sajta ili u upravljanju aktivnostima u naše ime, kao što je slanje e-poruka, popunjavanje naloga i upravljanje tombolom. Možemo podeliti vaše informacije sa tim entitetima u navedene ograničene svrhe. Na primer, ako učestvujete u tomboli, igri, ili programu lojalnosti, čiji je rezultat nagrada ili dobit, mi ćemo podeliti vaše informacije za ličnu identifikaciju sa svojim agencijama za vođenje igre, agencijama koje obavljaju prodaju i agencijama koje se bave upravljanjem.

 D. Ostale vrste otkrivanja

Informacije za ličnu identifikaciju bilo kog korisnika mogu se podeliti sa drugim kompanijama koje ne pripadaju kompaniji Coca-Cola: (i) u skladu sa zakonom, (ii) u slučaju prenosa vlasništva, aktiva ili u slučaju bankrotstva kompanije Coca-cola, (iii) kada odredimo da je otkrivanje određenih informacija u skladu sa nalogom za sprovođenje zakona nadležne službe ili u nekim drugim zakonitim procesom ili (iv) da bismo zaštitili interese ili bezbednost kompanije Coca-cola ili druge posetioce ovog Sajta.

 E. Funkcije sadržaja koji je napravio korisnik

Ovaj Sajt omogućava korisnicima da proslede svoj sadržaj u izazovima i drugim aktivnostima. Imajte na umu da bilo koja informacija koju otkrijete u vezi sa prijavljivanjem sadržaja postaje javna informacija i da bi trebalo da budete oprezni pri donošenju odluke o otkrivanju svojih ličnih, finansijskih i ostalih informacija u prijavi. Kompanija Coca-cola ne može da spreči da se takva informacija iskoristi na način koji bi mogao da naruši ova Pravila zaštite privatnosti, zakon ili vašu ličnu privatnost i sigurnost i nije odgovorna za rezultate takvih objava.

 F. Tombole, takmičenja itd.

Kompanija može voditi tombolu, takmičenja, lutriju i slične promocije putem Sajta što bi moglo da zahteva registraciju na Internetu. Mi obično tražimo izvesne informacije za ličnu identifikaciju kada uđete na Sajt i, u slučaju primenjivosti, kada osvojite nagradu na tomboli, takmičenju, lutriji ili sličnoj promociji. Te informacije za ličnu identifikaciju možemo podeliti sa sponzorima te tombole, takmičenja, lutrije i promocije koji su iz drugih entiteta (bez obzira na to da li smo mi domaćini) ili ako je to u skladu sa pravilima koja se primenjuju na tu tombolu, takmičenje, lutriju ili promociju. Trebalo bi pažljivo da razmotrite pravila svake tombole, takmičenja, lutrije i promocije u kojima učestvujete putem Sajta, pošto bi ona mogla da sadrže dodatne važne informacije o korišćenju vaših informacija za ličnu identifikaciju od strane kompanije Coca-Cola ili sponzora. U onoj meri u kojoj uslovi i odredbe takvih pravila, koja se tiču tretiranja sukoba vaših informacija za ličnu identifikaciju, dolaze u sukob sa ovom Izjavom zaštite privatnosti, prevladaće uslovi i odredbe tih pravila.

 III. LINKOVI I PRAKSA ZAŠTITE PRIVATNOSTI DRUGIH ENTITETA

Ovaj Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima kojima ne upravlja kompanija Coca-Cola. KOMPANIJA COCA-COLA NIJE ODGOVORNA ZA PRAKSU ZAŠTITE PRIVATNOSTI ILI ZA SADRŽAJ DRUGIH WEB SAJTOVA, UKLJUČUJUĆI WEB SAJTOVE KOJE VODE PRIDRUŽENE KOMPANIJE. Mi obezbeđujemo te linkove samo za vašu upotrebu, a ako se ti linkovi nalaze na Sajtu, to ne znači da kompanija Coca-Cola odobrava date sajtove. Ako pružite bilo kakvu informaciju za ličnu identifikaciju putem takvog Web sajta drugog entiteta, vaša transakcija će se pojaviti na Web sajtu drugog entiteta (a ne na ovom sajtu) i informacije za ličnu identifikaciju koje pružite prikupljaće i kontrolisati pravila zaštite privatnosti drugog entiteta. Kompanija Coca-Cola vam preporučuje da razmotrite pravila zaštite privatnosti Web sajtova ka kojima vode linkovi na ovom sajtu.

 IV. BEZBEDNOST

Ovaj Sajt sadrži mere bezbednosti za pomoć u slučaju gubitka, zloupotrebe i izmene informacija za ličnu identifikaciju koje su pod njegovom kontrolom. Kompanija Coca-Cola primenjuje mere bezbednosti koje su u skladu sa standardnom industrijskom praksom kako bi onemogućila javni pristup informacijama za ličnu identifikaciju i informacijama za aktiviranje naloga koje su prikupljene i korišćene od strane kompanije Coca-Cola na ovom Sajtu. Na primer, pristup našim bazama podataka sa informacijama za ličnu identifikaciju je evidentiran iz bezbednosnih razloga i pristup ima samo glavno osoblje. Pojedine aktivnosti su zaštićene tehnologijom šifrovanja bezbednih poruka pod nazivom SSL. SSL (skraćeno od Secure Sockets Layer) predstavlja metod skrivanja informacija koji sprečava druge osobe da presreću i čitaju podatke koji se šalju između klijenta (vašeg računara) i servera (ovog Sajta). Informacije za ličnu identifikaciju i aktiviranje naloga takođe su zaštićene korišćenjem korisničkih imena i lozinki. Da biste sačuvali bezbednost vaših informacija, trebalo bi da zaštitite diskreciju svog korisničkog imena i lozinke.

 V. SAGLASNOST/IZBOR

Ovaj Sajt vam može pružiti mogućnost da izaberete da li hoćete da primate marketinške poruke od kompanije Coca-Cola. Ako to ne izaberete, kompanija Coca-Cola vam neće slati svoje promotivne ponude. Međutim, bez obzira na vaš izbor, kompanija Coca-Cola će možda ipak povremeno morati da šalje programske e-poruke iz administrativnih razloga. Ako izaberete da primate poruke, a zatim promenite vaš izbor, vaš novi izbor možda neće biti efikasan u pojedinim slučajevima gde ste se složili da primate poruke o posebnim brendovima.

Kompanija Coca-Cola obezbeđuje i pogodne metode za uklanjanje vaših informacija iz naše baze podataka kako ne biste ubuduće dobijali poruke ili kako biste zatvorili svoj nalog:

• Na stranici profila naloga možete odlučiti da ne prihvatite ovu opciju;

• E-poruku korisničkom servisu kompanije Coca-Cola možete poslati na:

Coca-Cola.Support@na.ko.com

 ili možete pisati na sledeću poštansku adresu:

The Coca-Cola Company

Website Customer Care

P.O. Box 1734

Atlanta, GA 30301

Ovaj sajt vam pruža više opcija da pregledate, ispravljate, ažurirate ili na bilo koji način menjate informacije koje ste prethodno uneli:

• Izmene i nove informacije možete unositi na stranici profila naloga;